Honowanie przemysłowe to ultraprecyzyjna metoda wykańczającej obróbki wygładzającej. Bywa również nazywane gładzeniem lub szlifowaniem krzyżowym. Wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie konieczna jest dokładna obróbka wykańczająca otworów (np. cylindrów tłokowych), powierzchni kształtowych (np. uzębień) czy stożkowych lub walcowych zewnętrznych powierzchni obrotowych. Dzięki zastosowaniu honowania możliwe jest uzyskanie imponującej dokładności wymiarowej, a także zniwelowanie ewentualnych błędów kształtu otworów (np. owalności, krzywizny osi, rys, stożkowatości czy falistości).

Na czym polega honowanie przemysłowe?

Honowanie przemysłowe to specjalistyczna technologia obróbki skrawaniem stosowana przede wszystkim do wykańczania otworów. Podczas procesu honowania usuwa się zazwyczaj od około 0,03 do 1 mm materiału z obrabianej powierzchni. Tak duża dokładność sprawia, że honowanie konkuruje obecnie z technologią szlifowania przemysłowego. Honowanie wykonuje się na specjalistycznej maszynie nazywanej honownicą przemysłową. 

Jest ona wyposażona w kamienie ścierne (od 3 do 12 sztuk), które są umieszczone w głowicy. Składa się ona z korpusu, który pełni dwie funkcje: jest częścią chwytową do połączenia z wrzecionem obrabiarki, a także oprawą dla osełek oraz urządzeń przeznaczonych do precyzyjnej regulacji narzędzia. Podczas pracy narzędzie to wykonuje ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny, dzięki czemu każde ziarno pilnika zakreśla na wykańczanej powierzchni linię śrubową. Obrabiany detal jest efektywnie i szybko gładzony. W wyniku tego ruchu powstaje na nim charakterystyczna siatka przecinających się ze sobą wyżłobień.

W jaki sposób honowanie wydłuża żywotność obrabianych detali?

Na skutek honowania na powierzchni obrabianych elementów powstaje określona struktura, a także nadana jest jej pożądana chropowatość. Pojawia się na niej charakterystyczny szlif krzyżowy, czyli siatka składająca się z przecinających się pod odpowiednim kątem rys (w zależności od obrabianego detalu oraz specyfiki jego pracy może on wynosić od 44° do 64°).  Takie wykończenie powierzchni sprawia, że wyeliminowane są wszelkie zaburzenia geometrii obrabianego detalu, a struktura szlifu zapewnia optymalne rozprowadzanie i przyleganie do niej filmu olejowego. Dzięki honowaniu poprawie ulega ruchowa współpraca poszczególnych części, a docieranie się części na początku pracy zostaje znacznie zmniejszone. Tak precyzyjne wykończenie powierzchni jest gwarancją dłużej żywotności obrabianych detali, gdyż są one całkowicie zgodne z dokumentacją techniczną, co przekłada się na ich poprawną współpracę.