NAPRAWA WAŁÓW KORBOWYCH

PROFESJONALNA REGNERACJA

Oferujemy kompleksową regenerację wałów korbowych. Nasza specjalistyczna wiedza oraz zaplecze techniczne pozwalają na wykonanie całego procesu regeneracji wałów. Do naszych prac można zaliczyć: napawanie, szlifowanie, polerowanie oraz wyważanie dynamiczne. Każda regeneracja zakończona jest pomiarami kontrolnymi, dzięki którym klient ma pewność, że otrzymuje po naprawie sprawny wał korbowy.

Uszkodzenie wału korbowego to awaria, która może powstać na skutek jego nieprawidłowego zamontowania albo niewystarczającego smarowania. Każda usterka tej części wymaga niezwłocznej naprawy, ponieważ wał korbowy jest istotnym elementem jednostki napędowej: wał korbowy umożliwia konwersję posuwisto-zwrotnego ruchu tłoków na ruch obrotowy, który jest następnie przekazywany na koła. Części te pracują pod ogromnym obciążeniem. Jeżeli ulegną uszkodzeniu, pojazd nie może się poruszać. W takim przypadku niezbędna jest regeneracja wałów korbowych, której najważniejszym elementem jest regeneracja czopów. Podczas naprawy są one poddawane szlifowaniu, polerowaniu, wyważaniu, a jeśli zachodzi taka potrzeba również napawaniu. Czynności te mają na celu poprawę jakość ich powierzchni, uzupełnienie ewentualnych ubytków, a także redukcję drgań.

szlifowanie wału korbowego
Szlifowanie wału korbowego
Dynamiczne wyważanie wału korbowego
Dynamiczne wyważanie wału korbowego
szlifowanie wału korbowego
Szlifowanie wału korbowego

Szlifowanie wałów korbowych

Wał korbowy jest elementem silnika pracującym pod wielkim obciążeniem, co naraża go na różne uszkodzenia. Na skutek eksploatacji silnika lub zatarcia wału na jego powierzchni powstają liczne nierówności, które powodują nierównomierne rozchodzenie się oleju po powierzchni panewki. Pojawiają się wówczas problemy spowodowane brakiem możliwości wytworzenia na powierzchni panewek filmu olejowego lub jego zrywania, przez co wał o wiele szybciej się zużywa. Panewki mogą też przyspawać się do czopów wału korbowego, a w skrajnych przypadkach może nawet dojść do ich pęknięcia. Jedyną skuteczną formą naprawy tych elementów jest w takiej sytuacji szlifowanie wału korbowego.

Szlifowanie wału korbowego wykonujemy zatem w sytuacji, gdy wymiar wału nie jest zgodny z normą podaną przez producenta np. wskutek eksploatacji silnika lub podczas zatarcia wału. Dokonujemy wówczas regeneracji wału poprzez szlifowanie powierzchni czopów korbowych oraz głównych do odpowiednich wymiarów. Zanim jednak przystąpimy do tych czynności, wał zostaje dokładnie oczyszczony, a następnie upewniamy się, czy nie jest ugięty albo pęknięty. Następnie wał umieszcza się w specjalistycznej szlifierce, przeznaczonej do szlifowania wałów korbowych. Podczas szlifowania czopy wału są wyrównywane do osiągnięcia przez nie wymiarów określonych przez producenta. W ten sposób zachowany zostaje niezbędny luz między panewkami, korbowodem oraz wałem. Takie ustawienie pozwala na rozłożenie siły tarcia na możliwie jak największą powierzchnię.

Po wyszlifowaniu czopy wału korbowego poddawane są dodatkowo polerowaniu, które poprawia jakość ich powierzchni umożliwiając lepszą ich współpracę z panewkami. W rezultacie zmniejsza się opór podczas obracania wału, a co za tym idzie, wydłuża się żywotność zarówno panewek, jak i samego wału.

Usługę szlifowania wałów korbowych wykonujemy na szlifierkach duńskiej firmy AMC-Schou oraz włoskiej firmy Robbi. Posiadamy możliwość szlifowania wałów do 1700 mm długości.

Wyważanie walów korbowych

Wyważanie wałów korbowych jest ostatnią czynnością wykonywaną w procesie regeneracji wałów korbowych. Dzięki dynamicznej wyważarce firmy Sunnen możliwe jest dokładne wyważenie wałów rzędowych i widlastych w układzie „V”. Kompleksowe wyważenie wału korbowego obejmuje wyrównanie mas kompletnych tłoków i mas korbowodów oraz wyważanie koła zamachowego, wyważenie wału i końcowe wyważenie wału z kołem zamachowym. Wyważenie wału korbowego jest bardzo istotnym elementem właściwej naprawy wału. Dzięki temu:

    • obniżają się drgania silnika,
    • wydłuża się żywotność używanych elementów,
    • wzrasta moc silnika,
    • obniżeniu ulega zużycie paliwa.

Napawanie wałów korbowych

W przypadku zużycia wału korbowego poza wymiary katalogowe oferujemy możliwość odbudowania uszkodzonych czopów poprzez napawanie. Do napawania wałów korbowych wykorzystujemy automat spawalniczy niemieckiej firmy Rege. Zastosowana technologia pozwala na uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych napawanych czopów.

Proces napawania wałów korbowych polega na nakładaniu na ich powierzchnię metalowej warstwy przy wykorzystaniu technik spawalniczych. Wszelkie ubytki na wale korbowym, powstałe w wyniku intensywnej eksploatacji lub niespodziewanych awarii, zostają wypełnione materiałem o odpowiedniej twardości. Napawanie to doskonały sposób na odbudowanie powierzchni wałów korbowych i przywrócenie im fabrycznych parametrów. Dzięki niemu żywotność wałów korbowych ulega nawet trzykrotnemu wydłużeniu. Z tego względu jest to nieodłączny element regeneracji silników, gdyż stosując tę metodę można przywrócić wałom całkowitą sprawność i wyeliminować wszelkie oznaki ich zużycia. Napawaniu można poddawać wały korbowe silników takich pojazdów jak: samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki, motocykle, ciężkie maszyny budowlane, quady czy skutery.