Mężczyzna pracujący przy samochodzie

Kiedy należy poddać regeneracji elementy i podzespoły maszyn w zakresie procesu honowania przemysłowego

Urządzenia mechaniczne mogą sprawnie działać tylko dzięki dobrej współpracy wszystkich elementów, z których są zbudowane. Poszczególne części muszą więc być wykonane w sposób przewidziany przez konstruktora i pracować zgodnie z przyjętymi założeniami. Wszelkie pojawiające się odchylenia, które wykraczają poza ustalony margines błędu, nieuchronnie prowadzą do zmniejszenia żywotności urządzenia, pogorszenia efektowności jego funkcjonowania, a w niektórych przypadkach wręcz do uniemożliwienia dalszego jego wykorzystywania.

Czytaj więcej
regenracja silników zabytkowych

Kompleksowa regeneracja silnika, za i przeciw

Wszystkie elementy maszyn i urządzeń mechanicznych podczas normalnej eksploatacji ulegają stopniowemu zużyciu. Z czasem poszczególne materiały tracą swoje pierwotne właściwości i przestają gwarantować niezbędną do działania wytrzymałość mechaniczną i termiczną. Przyczyny zmiany parametrów użytkowych mogą być różne, podobnie jak procesy, które do nich prowadzą, jednak konstruktorzy już na etapie opracowania wstępnej koncepcji konkretnego mechanizmu określają jego żywotność, czyli tzw. resurs. 

Czytaj więcej