Urządzenia mechaniczne mogą sprawnie działać tylko dzięki dobrej współpracy wszystkich elementów, z których są zbudowane. Poszczególne części muszą więc być wykonane w sposób przewidziany przez konstruktora i pracować zgodnie z przyjętymi założeniami. Wszelkie pojawiające się odchylenia, które wykraczają poza ustalony margines błędu, nieuchronnie prowadzą do zmniejszenia żywotności urządzenia, pogorszenia efektowności jego funkcjonowania, a w niektórych przypadkach wręcz do uniemożliwienia dalszego jego wykorzystywania.