Wszystkie elementy maszyn i urządzeń mechanicznych podczas normalnej eksploatacji ulegają stopniowemu zużyciu. Z czasem poszczególne materiały tracą swoje pierwotne właściwości i przestają gwarantować niezbędną do działania wytrzymałość mechaniczną i termiczną. Przyczyny zmiany parametrów użytkowych mogą być różne, podobnie jak procesy, które do nich prowadzą, jednak konstruktorzy już na etapie opracowania wstępnej koncepcji konkretnego mechanizmu określają jego żywotność, czyli tzw. resurs.