HONOWANIE PRZEMYSŁOWE

GŁADKA I DOKŁADNA WYMIAROWO POWIERZCHNIA PO PROCESIE HONOWANIA

Dostawa/odbiór detali do honowania w godzinach 7:00- 15:00

Honowanie przemysłowe zwane szlifowaniem krzyżowym, jest wysoko specjalistyczną technologią obróbki skrawaniem otworów, gwarantującą uzyskanie wymaganego wymiaru, tolerancji i wysokiej jakości powierzchni. Technologia ta umożliwia usunięcie błędów kształtu otworu takich jak:

 • owalność,
 • krzywizna osi,
 • rysy,
 • stożkowatość,
 • falistość.

Podczas honowania usuwa się standardowo od około 0,03 mm do 1 mm materiału, a technologii honowania przemysłowego jako jedyna gwarantuje precyzyjną obróbkę powierzchni w detalach wielkogabarytowych.

honowanie cylindra prasy
Honowanie cylindra prasy
Honowanie otworu
Honowanie otworu
Honowanie detalu fi 230x6500
Honowanie detalu fi 230x6500

Jakie są główne zalety honowania?

Honowanie przemysłowe znajduje w ostatnich latach coraz większe zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu w porównaniu z procesem szlifowania. Powodem jest m.in. większa wymagana dokładność . Ta ostatnia wynika m.in. z niższej prędkości maszyn honujących, co wymaga znacznie słabszego nacisku na obrabiany materiał. Precyzja umożliwia lepsze pasowanie współpracujących elementów, a tym samym ogranicza proces ich zużywania się.

Zakres honowanych średnic

 • 1,25 mm – 20 mm, długość 100 mm,
 • 20 mm – 25 mm, długość 1500 mm,
 • 25 mm – 50 mm, długość 3000 mm,
 • 50 mm – 1000 mm, długość 10000 mm.

Niewyszczególnione średnice i długości wymagają konsultacji w celu doboru narzędzia.

Usługi honowania wykonujemy przy użyciu nowoczesnych maszyn:

 • Delapena honownica pionowa,
 • Gehring honownica pozioma sterowana numerycznie,
 • Sunnen honownica pozioma sterowana numerycznie.

Honowane materiały :

 • aluminium,
 • brąz,
 • miedź,
 • powłoki ceramiczne, metalowe, węglikowe,
 • stal,
 • stal nierdzewna.

Świadczymy ponadto usługi doradztwa technicznego w zakresie:

 • wdrażania technologii honowania przemysłowego,
 • doboru parametrów honowania i narzędzi,
 • zakupu i regeneracji narzędzi.

Zastosowanie honowania przemysłowego:

Honowanie przemysłowe znalazło swoje uzasadnione zastosowanie nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym ale również we wszystkich gałęziach przemysłu ciężkiego, chemicznego, energetycznego i wielu innych.

W przypadku elementów maszyn i urządzeń wielkogabarytowych jedyną technologia umożliwiającą uzyskanie wymaganego wymiaru, tolerancji i chropowatości powierzchni jest technologia honowania przemysłowego.

Honowanie korpusów

Jak wspomnieliśmy powyżej, honowanie przemysłowe polega na precyzyjnej obróbce ściernej rozmaitych elementów. Dzięki przeprowadzaniu tego procesu zyskują one równą i gładką, a także pozbawioną wszelkich wad produkcyjnych powierzchnię. Honowanie korpusów jest równie ważne, co pozostałych detali, ponieważ pozwala zminimalizować ryzyko występowania uszkodzeń podczas ich użytkowania. Sprawność i niezawodność wykorzystywanych elementów jest natomiast podstawą ich przydatności oraz funkcjonalności. Oferujemy zarówno honowanie wielkogabarytowe, jak i bardzo małych elementów.

Co istotne, honowanie korpusów może być przeprowadzane z wykorzystaniem różnego rodzaju urządzeń. W przypadku krótkich otworów stosowane są honownice pionowe, a długich – poziome. Odpowiedni wybór maszyn jest bardzo ważny, by zapewniły one precyzyjne efekty szlifowania, a także możliwość wygodnego oraz stabilnego zamocowania obrabianego elementu w urządzeniu. Co istotne, honownice dzielą się także na modele obsługiwane manualnie przez operatora, automatyczne, a także sterowane komputerowo, które wyróżniają się na tle innych nadzwyczajną wydajnością.

Honowanie rur

Stalowe rury są wykorzystywane na szeroką skalę w wielu dziedzinach przemysłu. Podobnie jak w przypadku korpusów, tulei, cylindrów czy innych elementów, ich powierzchnia musi być równa i gładka dla uzyskania pełnej funkcjonalności. Tylko wówczas zapewnią one sprawne działanie i odpowiedni przepływ płynów lub gazów, a także długotrwałe użytkowanie. Honowanie rur jest bardzo ważne, ponieważ wszelkie nierówności, krzywizny czy rysy mogłyby niekorzystnie wpływać na ich trwałość i przyczyniać się do powstawania awarii w funkcjonowaniu większych instalacji.

Co istotne, honowanie rur przeprowadza się w przypadku rur bezszwowych z wykorzystaniem odpowiednio dobranego gładzika. Tak przygotowane elementy – pozbawione wszelkich niedoskonałości, a także posiadające odpowiednią średnicę – wykorzystywane są przede wszystkim w hydraulicznych i pneumatycznych cylindrach. Układy te wymagają bowiem dużej dokładności wymiarowej. Honowanie rur znacznie poprawia też ich wytrzymałość na korozję czy ścieranie, co z kolei wpływa na zwiększenie ich żywotności, a także przyczynia się do niepowstawania naprężenia powierzchniowego.

Honowanie tulei

Honowanie tulei ma na celu dokładną obróbkę ich powierzchni, aby otrzymać elementy o niezwykle precyzyjnej średnicy oraz pozbawione jakichkolwiek wad. Szlifowanie krzyżowe tego typu detali odbywa się na honownicach pionowych z wykorzystaniem różnego rodzaju elementów ściernych. Osełki dobierane są w zależności od rodzaju obrabianego elementu, a także intensywności koniecznych do przeprowadzenia prac. Im twardszy element ścierny, tym łatwiej będzie zeszlifować grubszą warstwę trudnego materiału. Bez względu jednak na ich wybór efekty honowania tulei są zawsze niezwykle precyzyjne.

Odpowiednio przygotowana powierzchnia tych elementów w ogromnej mierze wpływa na lepszą współpracę pomiędzy pierścieniem a tuleją. Nierówności czy rysy mogłyby negatywnie wpływać na jej użytkowanie lub przyczyniać się do znacznie szybszego zużycia, a co za tym idzie – konieczności wymiany. Honowanie tulei w dużej mierze przedłuża więc ich żywotność i odporność na uszkodzenia mechaniczne powodowane przez duże obciążenia, na które są narażane. Co istotne, honowaniu mogą być poddawane detale o szerokim zakresie wymiarów.