REGENERACJA GŁOWIC SAMOCHODOWYCH

SPECJALIZUJEMY SIĘ W REGENERACJI GŁOWIC SAMOCHODOWYCH WSZELKIEGO TYPU

Regeneracja głowic samochodowych jest jednym z podstawowych etapów naprawy całego silnika, ponieważ właśnie głowice cylindrów są mechaniczną siłą napędową jednostek spalinowych. Wykorzystujemy innowacyjne technologie spawalnicze, obróbki skrawaniem i wiele innych procesów, dzięki którym regeneracja przebiega niezawodnie, nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach. Do regeneracji głowic samochodowych wykorzystujemy m.in. maszynę amerykańskiej firmy Sunnen, która wchodzi w skład naszego parku maszynowego. Podejmujemy się napraw wszystkich typów i wielkości głowic samochodowych. Właściwie przeprowadzona regeneracja głowic samochodowych jest nieodłączną częścią regeneracji silnika, który bez głowic utrzymanych w dobrym stanie technicznym nie może prawidłowo i wydajnie pracować .

demontaż głowicy
Demontaż głowicy
planowanie powierzchni głowicy
Planowanie powierzchni głowicy
frezowanie gniazd zaworowych
Frezowanie gniazd zaworowych

Jak są zbudowane i jakie funkcje pełnią głowice samochodowe?

Głowice samochodowe to wykonane z żeliwa lub aluminium elementy odlewane. Są umieszczone na górnej części silnika spalinowego lub wysokoprężnego . Jednostki tego typu wykorzystują je do procesu spalania mieszanki paliwa. Bez nich tuleje cylindrowe bloku byłyby otwarte, więc proces spalania mieszanki paliwowej nie byłoby możliwe. Wewnątrz głowic samochodowych zlokalizowane są kanały olejowe i chłodnicze, a także specjalne czujniki ciśnienia oleju i temperatury płynu chłodzącego.

Części te pełnią jeszcze jedną ważną funkcję – zapewniają ciągłe smarowanie cylindrów. Bez odpowiedniego i stałego smarowania, silnik spalinowy i wysokoprężny nie mógłby płynnie pracować. Kolejnym zadaniem głowic samochodowych jest nadanie właściwej sztywności korpusowi silnika, dzięki czemu jest on trwały, a jego praca nie generuje nadmiernego hałasu.

Jakie elementy najczęściej naprawiamy podczas regeneracji głowic samochodowych?

Zakres elementów poddawanych naprawie lub wymianie podczas regeneracji głowic samochodowych zależy w dużej mierze od poziomu jej zużycia i zakresu zniszczeń. Najczęściej awarii ulegają gniazda zaworowe, prowadnice zaworowe oraz powierzchnia głowicy wskutek pęknięcia, łożyskowania walka rozrządu. W zależności od skali uszkodzeń podczas regeneracji podejmujemy zoptymalizowane działania, aby przywrócić głowicom samochodowym całkowitą sprawność i zgodny z parametrami katalogowymi stan techniczny. Konieczna okazać się może naprawa np. frezowanie lub nawet wymiana gniazd zaworowych, regeneracja lub wymiana zaworów, wymiana prowadnic zaworowych, naprawa gwintów, weryfikacja stanu łożyskowania wałka rozrządu, odtworzenie popękanej powierzchni głowicy i jej szlifowanie.

Etapy regeneracji głowicy samochodowej

Właściwa regeneracja głowicy samochodowej jest niezwykle ważnym elementem, od którego będzie zależała m.in. właściwa praca silnika i stopień jego zużycia. Aby móc zregenerować głowicę samochodową, należy rozebrać silnik. Czynność ta jest skomplikowana, dlatego wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji. Z tego względu nie należy robić tego samodzielnie. Niewłaściwie przeprowadzona naprawa to nie tylko kosztowny błąd, ale i niepotrzebna strata czasu. Dlatego też warto powierzyć regenerację głowicy wyspecjalizowanym zakładom.
Poniżej przedstawiamy etapy regeneracji głowicy samochodowej, które wykonujemy w naszej firmie.

Demontaż głowicy, kontrola szczelności i lokalizacja usterki

Demontażu głowicy dokonujemy na specjalnym stanowisku, które służy zarówno do wyjmowania, jak i bezpiecznego montażu głowic samochodowych. Regenerację głowicy zaczynamy od sprawdzenia szczelności na specjalnym urządzeniu, które umożliwia przeprowadzenie tej operacji w warunkach temperaturowych zbliżonych do temperatury pracującego silnika. Na tym etapie mamy możliwość dokładnej analizy uszkodzeń i wykrycia miejsca wystąpienia awarii.

Spawanie i skrawanie głowicy oraz kontrola szczelności

Po zlokalizowaniu nieszczelności głowica przygotowywana jest do procesu spawania oraz w następnej kolejności do wstępnej obróbki skrawaniem. Tak przygotowana głowica zostaje ponownie poddana kontroli szczelności. Dzięki temu zyskujemy pewność, że wcześniej wykryte nieszczelności zostały usunięte.

Wymiana gniazd i prowadnic zaworowych

Po pozytywnie zaliczonym teście szczelności przystępujemy do wymiany gniazd zaworowych i prowadnic zaworowych. Wykorzystujemy niezawodną technologię regeneracji prowadnic zaworowych, która polega na spęczeniu specjalnym narzędziem wewnętrznej średnicy zużytej prowadnicy, a następnie na honowaniu prowadnicy diamentowym narzędziem.

Kontrola ułożyskowania wałka rozrządu oraz zaworów

W następnej kolejności weryfikacji poddawane jest ułożyskowanie wałka rozrządu w głowicy, a w razie potrzeby głowicę poddaje się obróbce na specjalistycznej obrabiarce. Weryfikacji poddawane są również zawory z regenerowanej głowicy. Po zweryfikowaniu zużycia trzonków, grzybki zaworowe szlifuje się na szlifierce.

Planowanie powierzchni i obróbka gniazd zaworowych

Końcowa obróbka głowicy obejmuje planowanie powierzchni głowicy oraz obróbkę gniazd zaworowych, które wykonujemy na wyprofilowanej frezarce. Po indywidualnym dopasowaniu każdego zaworu w głowicy, weryfikowana jest szczelność zaworów pod ciśnieniowym testerem. Ostatnim etapem prac związanych z regeneracją głowic samochodowych jest ich prawidłowy montaż. Obejmuje on złożenie, a następnie regulację głowic.