Regeneracja bloków silników

HONOWANIE, OSIOWANIE, WYTACZANIE BLOKÓW I TULEI CYLINDROWYCH

Regeneracja bloków silników polega m.in. na honowaniu, osiowaniu oraz wytaczaniu bloków i tulei cylindrowych. Wszystkie wymienione prace muszą być przeprowadzane z niezwykłą precyzją, a także z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń, którymi dysponujemy w naszym rozbudowanym parku maszynowym. Tylko wówczas regeneracja bloków silników spalinowych będzie skuteczna oraz wydajna.

Obróbka mechaniczna bloków silników mało- i wielkogabarytowych oparta jest głównie na bazie maszyn duńskiej firmy AMC-Schou i amerykańskiej firmy Sunnen. Wytaczanie (honowanie) cylindrów i planowanie powierzchni wykonujemy na wysokoprecyzyjnych wytaczarkach, które pozwalają uzyskać wysokie parametry obróbcze. Podczas regeneracji bloków silnika wykorzystujemy nowoczesną technologię honowania.

Honowanie bloków silnika pozwala uzyskać prawidłowy szlif i zniwelować zapas materiału powstały na skutek roztoczenia otworu przez tradycyjną wytaczarkę. Dzięki temu wyróżniają się one idealnie gładką i równą powierzchnią, a także pozbawione są wad mechanicznych, takich jak zarysowania. Honowanie cylindrów należy do procesów wykańczających, w związku z czym bloki poddawane są temu zabiegowi po wstępnym szlifowaniu. Dzięki zastosowaniu honowania blok jest odpowiednio przygotowany pod tłoki nominalne lub nadwymiarowe.

honowanie cylindrów
Blok silnika
tuleje cylindrowe
Tuleje Cylindrowe Yamaha YZF R6 RJ03 Blok Silnika
tuleja cylindrowa
Montaż tulei cylindrowych

Honowanie cylindrów

Honowanie cylindrów, zwane także szlifowaniem krzyżowym lub obróbką wykańczającą, jest jedną z najnowocześniejszych technologii obróbki powierzchniowej metali i wchodzi w zakres regeneracji bloków silników spalinowych. Wykonujemy ją na cyfrowo sterowanej honownicy, która gwarantuje uzyskanie wymaganych parametrów technicznych gładzi cylindrów, odpowiedzialnych m.in. za prawidłowe smarowanie silnika.

Szlifowanie – honowanie cylindrów wykonywane jest przy użyciu głowic honujących wyposażonych w diamentowe osełki o odpowiednio dostosowanej grubości. Dodatkowo wykorzystujemy ciecze smarująco-chłodzące, których zadaniem jest odprowadzenie wytwarzanej podczas procesu obróbki energii cieplnej oraz usuwanie opiłków ścierającej się osełki i obrabianego elementu.

Zalety honowania cylindrów z użyciem nowoczesnych honownic

Honowanie cylindrów wykonywane na honownicy sterowanej cyfrowo ma wiele zalet, a największą z nich jest pewność, że każdy cylinder zostanie precyzyjnie obrobiony, ściśle według zaprogramowanych wcześniej parametrów. W wyniku tego procesu każdemu cylindrowi zostaje nadany optymalny, pozbawiony wad (np. owalności, krzywizny osi, rys, stożkowatości czy falistości) kształt.

Błędy tego typu powodują o wiele szybsze zużywanie się powierzchni cylindrów, a także przesuwanie się pierścieni w rowkach tłoka. Ponadto mogą one doprowadzać do występowania nieszczelności nowo zamontowanych pierścieni tłokowych, w wyniku czego może dojść do przedostawania się paliwa do oleju. Takie zjawisko jest wysoce niepożądane, gdyż znacznie obniża właściwości smarne oleju.

Honowanie cylindrów jest również przeprowadzane po to, aby nadać ich powierzchni strukturę siatki honowniczej. Przecinające się pod odpowiednim kątem rysy pomagają rozprowadzić i utrzymać na ich powierzchni olej, dzięki czemu jest ona prawidłowo rozgraniczona od pierścienia i tłoka. Pozwala to uniknąć tarcia wymienionych części podczas pracy, co znacznie wydłuża ich żywotność.

Gładkie i dokładne honowanie powierzchni cylindrów

Stosowana w firmie JURGAL technologia gwarantuje uzyskanie w sposób powtarzalny wymaganych parametrów otworu. Dzięki tej nowoczesnej technologii możliwe jest zminimalizowanie błędów wypracowanego kształtu obrabianego otworu. Podczas honowania powierzchnia pozbawiona zostaje błędów geometrii, takich jak: zniekształcenia, mikropęknięcia oraz rysy. Proces ten koryguje również geometrię cylindra, który wraz ze zużyciem staje się stożkowy i owalny. W porównaniu z powierzchnią wytaczaną elementy honowane zyskują dłuższą żywotność oraz lepsze właściwości smarne. Proces ten jest więc konieczny podczas regeneracji i naprawy bloków silników spalinowych w celu przywrócenia im pełnej sprawności.

Regeneracja łoża bloku (osiowanie)

Regeneracja łoża, czyli osiowanie bloku silników spalinowych polega na odtworzeniu wymiarów otworów podpór pod wał korbowy według danych katalogowych do wymiaru nominalnego z zachowaniem współosiowości. Do obróbki ułożyskowania wału korbowego stosuje się wytaczarkę poziomą oraz honownicę poziomą. W przypadku zatarć podpór wału korbowego mamy możliwość odtworzenia podpór poprzez napawanie.

Jedną z czynności wykonywanych w ramach regeneracji bloków silników jest osiowanie przy zastosowaniu wytaczarki poziomej. Osiowanie bloku silników spalinowych ma na celu przywrócenie współosiowości oraz wymiarów łoża wału korbowego w kadłubie silnika. Należy je przeprowadzić, gdy:

  • wał korbowy pękł,
  • silnik został mocno przegrzany,
  • wał korbowy zatarł się na stopach głównych wału,
  • po złożeniu wału korbowego na nowych panewkach obraca się on ciężko albo dochodzi do jego zacinania,
  • doszło do innych usterek dotyczących stóp wału.

Podczas osiowania bloków silnikowych przeprowadza się wytaczanie korekcyjne gniazd łożysk głównych wału korbowego. W razie zaistnienia takiej konieczności wykonuje się również napawanie ubytków w gniazdach oraz wytaczanie współosiowe całego łoża w bloku.

Ponadto w niektórych przypadkach konieczne może być wykonanie tulejowania bloku silnika spalinowego. Polega ono na wymianie tulei cylindrowych w bloku silnika i znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy gładź cylindrowa jest uszkodzona w stopniu dyskwalifikującym blok do szlifowania. Tulejowanie bloków silników spalinowych wykorzystuje się też, kiedy nie można kupić tłoków nadwymiarowych. Co istotne, proces ten pozwala zachować oryginalne tłoki.

Kompleksowa naprawa bloków silników spalinowych

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom, a także wysokim wymaganiom klientów, gwarantujemy kompleksową naprawę bloków silników spalinowych. Co istotne, w zakres naszych usług wchodzi również regeneracja głowic samochodowych i korbowodów, a także wielu innych elementów czy podzespołów. Wszelkie prace wykonujemy terminowo oraz po dokładnym ustaleniu z Państwem ich przebiegu.

Dzięki temu zyskują Państwo pełną kontrolę nad tym, jakie procesy będą przeprowadzane. Naszą ofertę naprawy bloków silników spalinowych i pozostałych usług kierujemy do przedstawicieli różnych branż przemysłowych, a także osób prywatnych. Zapewniamy regenerację wszystkich jednostek napędowych, począwszy od samochodów osobowych, a skończywszy na ciężkim, specjalistycznym sprzęcie. Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta lub mają Państwo do nas jakieś pytania, pozostajemy do dyspozycji.