BLOKI I TULEJE CYLINDROWE

HONOWANIE, OSIOWANIE, WYTACZANIE BLOKÓW I TULEI CYLINDROWYCH

Obróbka mechaniczna bloków silników mało- i wielkogabarytowych oparta jest głównie na bazie maszyn duńskiej firmy AMC-Schou i amerykańskiej firmy Sunnen. Wytaczanie (honowanie) cylindrów i planowanie powierzchni wykonujemy na wysokoprecyzyjnych wytaczarkach, pozwalających uzyskać wysokie parametry obróbcze.

Podczas regeneracji bloków silnika firma JURGAL wykorzystuje nowoczesną technologię honowania. Honowanie bloków silnika pozwala uzyskać prawidłowy szlif i zniwelować zapas materiału, powstały na skutek roztoczenia otworu przez tradycyjną wytaczarkę. Bloki poddawane są temu zabiegowi po wstępnym szlifowaniu. Dzięki zastosowaniu honowania blok jest odpowiednio przygotowany pod tłoki nominalne lub nadwymiarowe.

honowanie cylindrów
Blok silnika
tuleje cylindrowe
Tuleje Cylindrowe Yamaha YZF R6 RJ03 Blok Silnika
tuleja cylindrowa
Montaż tulei cylindrowych

Honowanie cylindrów

Honowanie cylindrów zwane także szlifowaniem krzyżowym lub obróbką wykańczającą jest jedną z najnowocześniejszych technologii obróbki powierzchniowej metali. Wykonujemy ją na cyfrowo sterowanej honownicy, która gwarantuje uzyskanie wymaganych parametrów technicznych gładzi cylindrów, odpowiedzialnych m.in. za prawidłowe smarowanie silnika. Szlifowanie cylindrów wykonywane jest przy użyciu głowic honujących wyposażonych w diamentowe osełki. Dodatkowo wykorzystujemy ciecze smarująco-chłodzące, których zadaniem jest odprowadzenie wytwarzanej podczas procesu obróbki energii cieplnej oraz usuwanie opiłków ścierającej się osełki i obrabianego elementu.

Honowanie wykonywane na honownicy sterowanej cyfrowo ma wiele zalet, a największą z nich jest pewność, że każdy cylinder zostanie precyzyjnie obrobiony, ściśle według zaprogramowanych wcześniej parametrów. W wyniku tego procesu każdemu cylindrowi zostaje nadany optymalny, pozbawiony błędów kształt (np. owalności, krzywizny osi, rys, stożkowatości czy falistości). Błędy tego typu powodują o wiele szybsze zużywanie się powierzchni cylindrów, przesuwanie się pierścieni w rowkach tłoka, wystąpienie nieszczelności nowo zamontowanych pierścieni tłokowych, w wyniku czego może dojść do przedostawania się paliwa do oleju. Takie zjawisko jest wysoce niepożądane, gdyż znacznie obniża właściwości smarne oleju.

Honowanie cylindrów jest również przeprowadzane po to, aby nadać ich powierzchni strukturę siatki honowniczej. Przecinające się pod odpowiednim kątem rysy pomagają rozprowadzić i utrzymać na ich powierzchni olej, dzięki czemu jest ona prawidłowo rozgraniczona od pierścienia i tłoka. Pozwala to uniknąć tarcia wymienionych części podczas pracy, co znacznie wydłuża ich żywotność.

Gładkie i dokładne honowanie powierzchni cylindrów

Stosowana w firmie JURGAL technologia gwarantuje uzyskanie w sposób powtarzalny wymaganych parametrów otworu. Dzięki tej nowoczesnej technologii możliwe jest zminimalizowanie błędów wypracowanego kształtu obrabianego otworu. Podczas honowania powierzchnia pozbawiona zostaje błędów geometrii, takich jak: zniekształcenia, mikropęknięcia oraz rysy. Proces ten koryguje również geometrię cylindra, który wraz ze zużyciem staje się stożkowy i owalny. W porównaniu z powierzchnią wytaczaną, elementy honowane zyskują dłuższą żywotność oraz lepsze właściwości smarne.

Regeneracja łoża bloku (osiowanie)

Regeneracja łoża bloku polega na odtworzeniu wymiarów otworów podpór pod wał korbowy według danych katalogowych do wymiaru nominalnego z zachowaniem współosiowości. Do obróbki ułożyskowania wału korbowego stosuje się wytaczarkę poziomą oraz honownicę poziomą.
W przypadku zatarć podpór wału korbowego posiadamy możliwość odtworzenia podpór poprzez napawanie.

Jedną z czynności wykonywanych w ramach regeneracji bloków silników jest osiowanie przy zastosowaniu wytaczarki poziomej. Osiowanie bloku silników spalinowych ma na celu przywrócenie współosiowości oraz wymiarów łoża wału korbowego w kadłubie silnika. Należy je przeprowadzić, gdy:

  • wał korbowy pękł,
  • silnik został mocno przegrzany,
  • wał korbowy zatarł się na stopach głównych wału,
  • po złożeniu wału korbowego na nowych panewkach obraca się on ciężko albo dochodzi do jego zacinania,
  • doszło do innych usterek dotyczących stóp wału.

Podczas osiowania bloków silnikowych przeprowadza się wytaczanie korekcyjne gniazd łożysk głównych wału korbowego, a w razie zaistnienia takiej konieczności napawanie ubytków w gniazdach oraz wytaczanie współosiowe całego łoża w bloku.

W niektórych przypadkach konieczne może być wykonanie tulejowania bloku silnika spalinowego. Polega ono na wymianie tulei cylindrowych w bloku silnika i znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy gładź cylindrowa jest uszkodzona w stopniu dyskwalifikującym blok do szlifowania. Tulejowanie wykorzystuje się też, kiedy nie można kupić tłoków nadwymiarowych. Tulejowanie bloku silnika pozwala zachować oryginalne tłoki.

adana eskort - eskort adana - eskort - escort - adana escort bayanadana eskort - eskort adana - eskort - escort - adana escort bayan