Korbowody

REGENERACJA STOPY

W przypadku wystąpienia owalizacji korbowód poddawany jest obróbce na honownicy do stóp korbowodów amerykańskiej firmy Sunnen. Stopę korbowodu obrabia się do wymaganej miary katalogowej z zachowaniem prostopadłości otworu do trzonu korbowodu.

REGENERACJA GŁÓWKI

Duży luz występujący pomiędzy sworzniem a tulejką w główce korbowodu niweluje się poprzez wymianę tulejki i jej roztoczenie. Zastosowanie wytaczarki do korbowodów firmy Sunnen pozwala uzyskać odpowiedni luz pomiędzy tulejką a sworzniem tłokowym z zachowaniem prostopadłości korbowodu oraz jednakowej długości kompletu korbowodów.

WYWAŻENIE KORBOWODU

Bardzo ważnym parametrem przy korbowodach jest jego masa. Komplet korbowodów powinien mieścić się w jednej wagowej grupie selekcyjnej. Ważenie ciężaru główek i ciężaru stóp korbowodów wykonywane jest na przyrządzie w połączeniu z precyzyjną wagą. Ewentualne różnice mas korbowodów niweluje się poprzez usunięcie zbędnego materiału.