Nowoczesne urządzenia i maszyny składają się z podzespołów zbudowanych z wielu współpracujących ze sobą elementów. Aby ich praca przebiegała efektywnie i bezawaryjnie, konieczne jest zachowanie maksymalnej dokładności geometrycznej poszczególnych części, a także zapewnienie ich powierzchniom możliwie najwyższej jakości. Spełnienie wysokich wymagań technicznych w zakresie tolerancji wymiarowej jest dziś niezwykle trudne, ale możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod obróbki wykańczającej. Jedną z nich jest honowanie przemysłowe.

Czym charakteryzuje się honowanie?

Honowanie przemysłowe to jedna ze specjalistycznych metod szlifowania. Ze względu na efekt, jaki można dzięki niemu uzyskać, nazywane jest również szlifowaniem krzyżowym bądź gładzeniem. Jest przeprowadzane narzędziem gładzącym wykonującym jednocześnie ruchy obrotowe i posuwisto-zwrotne. Dzięki temu każde ziarno kamieni ściernych zakreśla na obrabianej powierzchni linię śrubową. W efekcie powstaje na niej charakterystyczna siatka przecinających się ze sobą pod odpowiednim kątem wyżłobień. Metoda ta jest wykorzystywana szczególnie w obróbce wykańczającej otworów i wałów.

Na czym polega honowanie otworów?

Honowanie otworów to proces, który składa się najczęściej z dwóch albo trzech etapów. Podczas kolejnych szlifowań usuwane są niewielkie warstwy materiału, a obrabiana powierzchnia staje się coraz bardziej gładka. W sumie podczas honowania usuwa się standardowo od około 0,03 do 1 mm materiału. Przy pierwszym podejściu usuwa się największy naddatek, przy drugim nieco mniejszy, a przy trzecim minimalny. Aby możliwe było zachowanie największej precyzji wymiarowej obrabianych detali, podczas honowania używa się dokładnie dobranej siły docisku. Starannie ustala się również ilość obrotów oraz prędkość posuwu. Ważne jest też wybranie odpowiedniego dla obrabianego materiału chłodziwa, dzięki któremu możliwe jest uniknięcie odkształceń termicznych.

Honowanie wstępne otworu, podczas którego ściernice poruszają się ruchem obrotowym, ma na celu wyrównanie jego powierzchni i przygotowanie jej do kolejnego etapu. W kolejnych etapach gładzenia ściernica honownicy porusza się już zarówno ruchem obrotowym, jak i posuwisto-zwrotnym. Dzięki skojarzeniu tych dwóch ruchów na obrabianej powierzchni powstaje charakterystyczny szlif krzyżowy. Ostatni etap honowania ma na celu usunięcie ewentualnych nierówności przy zastosowaniu szlifu krzyżowego, dzięki któremu powierzchnia zyskuje wymaganą dokładność geometryczną oraz optymalną tolerancję wymiarową. 

W wyniku gładzenia każda niedokładność lub błąd kształtu zostaje skorygowany, a powierzchnia zyskuje charakterystyczną strukturę przecinających się zagłębień, dzięki którym olej jest lepiej rozprowadzany i dłużej utrzymuje się na obrabianych elementach. Wielką zaletą honowania otworów jest zagwarantowanie lepszej współpracy ruchowej poszczególnych elementów, a co za tym idzie, również dłuższej żywotności poszczególnych części.