Priemyselné honovanie a iné služby

Vitajte na internetovej stránke spoločnosti JURGAL!

Sme špecializovaný závod, ktorý poskytuje komplexné služby súvisiace so spaľovacími motormi osobných a nákladných automobilov vrátane športových a historických automobilov (veteránov). Naša činnosť sa zameriava na poskytovanie troch služieb, ako sú: repasovanie motorov, priemyselné honovanie a ultrazvukové čistenie motorov.

Repasovanie motorov

Najrozsiahlejšou časťou našej činnosti sú služby v oblasti repasovania. Zaoberáme sa tak opravou jednotlivých podzostáv motorov nákladných a osobných automobilov – repasovaním blokov motora, spojkových valcov či opravou kľukových hriadeľov, ako aj kompletným repasovaním celých motorov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti repasovania a špecializovanému vybaveniu sme schopní vykonať tiež opravu motorov športových a historických automobilov (veteránov). Poskytujeme profesionálne služby, vrátane repasovania hláv valcov, zarovnania a umiestnenia nových vložiek valcov v-blokoch motorov. Okrem toho naša ponuka zahŕňa vyvažovanie a brúsenie kľukových hriadeľov a repasovanie ojníc. Zaujímavým doplnením rozsahu prác, ktoré vykonávame, je tuning (ladenie) konštrukčných prvkov motorov, ktorý umožňuje prípravu automobilu na účasť v športových súťažiach.

Okrem toho poskytujeme služby v oblasti bezkontaktného priemyselného prania. Zaoberáme sa ultrazvukovým čistením automobilových motorov, vrátane automobilových blokov a hláv.

Honovanie a priemyselné čistenie

V našom závode poskytujeme tiež služby priemyselného honovania otvorov, komponentov a podzostáv strojov a zariadení. Honovanie, ktoré vykonávame zaručuje tak zachovanie rozmeru, tolerancie, ako aj kvality povrchu obrábaného otvoru. Špecializujeme sa na honovanie vložiek, blokov a hydraulických valcov, telies alebo rúr.

Okrem toho poskytujeme služby v oblasti bezkontaktného priemyselného čistenia. Zaoberáme sa ultrazvukovým čistením automobilových motorov vrátane blokov a hláv valcov.

V meste Mikołów (Poľsko) prevádzkujeme dva závody. V jednom z nich poskytujeme služby v oblasti priemyselného honovania a v druhom – v oblasti repasovania motorov. Oboznámte sa prosím s našou kompletnou ponukou zverejnenou na internetovej stránke.

MÁME RADI TO, ČO ROBÍME