Honowanie, czyli gładzenie elementów, ma na celu idealne wykończenie powierzchninadanie otworowi pożądanej średnicy i usunięcie ewentualnych niedoskonałości w kształcie. Honowanie jest procesem następującym zazwyczaj po wierceniu lub toczeniu i coraz częściej zastępuje szlifowanie, roztaczanie oraz dogniatanie, zwłaszcza jeśli chodzi o obróbkę elementów wielkogabarytowych.

Jak przebiega proces honowania przemysłowego?

Honowanie przemysłowe detali wielkogabarytowych przeprowadza się na dedykowanych do tego celu honownicach, nieograniczających znacząco gabarytów obrabianych elementów. Proces rozpoczyna się od zamontowania w maszynie detalu. Musi on być umieszczony całkowicie nieruchomo.

Następnie wprowadza się do niego narzędzie honujące, wykonujące ruchy rotacyjne i zwrotne. Narzędzie wykonuje szlif krzyżowy na powierzchni elementu. Numerycznie sterowna honownica umożliwia obróbkę również elementów nieprzelotowych. Możliwie jest też ustawienie pożądanych właściwości kątów szlifu krzyżowego.

Honowanie przemysłowe detali wielkogabarytowych – do czego jest potrzebne?

Honowanie przemysłowe detali wielkogabarytowych jest wykorzystywane przy produkcji i regeneracji urządzeń w przemyśle ciężkim, maszynowym oraz chemicznym. Powstający w trakcie honowania szlif krzyżowy pełni funkcję kanalików smarnych podczas późniejszej pracy elementu. Honowanie zapewnia też uzyskanie krótszego czasu dotarcia się współpracujących powierzchni. Jego efektem jest także zmniejszenie ich zużywania się. Dzięki honowaniu przemysłowemu uzyskuje się wysoką dokładność wymiarowo-kształtowąkierunkową strukturę i chropowatość. Pozwala ono również na korygowanie kształtu otworu (np. beczka, klepsydra, stożkowatość, falistość itp.) oraz geometrii powierzchni (np. usunięcie rys wzdłużnych). Nasza honownica do honowania przemysłowego pozwala na obróbkę detali o średnicy od 300 mm do 1000 mm i długości do 10 m. Obecnie jest to jedyna w Europie maszyna o takich możliwościach.