Ultrazvukové čistenie

Pri vykonávaní prác v oblasti repasovania automobilových motorov sa snažíme postupovať komplexne. Vychádzajúc v ústrety očakávaniam našich zákazníkov počas repasovania ponúkame ultrazvukové čistenie komponentov motora.
V porovnaní s mechanickým čistením, ultrazvukové čistenie umožňuje dosiahnutie maximálnej čistoty súčiastky v krátkom čase. Zároveň, ako neinvazívna metóda nespôsobuje poškodenie jemných alebo zložitých mechanizmov a preto sa môže použiť aj na čistenie motorov športových a historických automobilov (veteránov). Poskytujeme profesionálne služby v oblasti priemyselného čistenia motorov, blokov a hláv valcov.

Ultrazvukové čistenie – rozsah použitia:

Ultrazvuk účinne odstraňuje nečistoty, ako sú:

 • mazivá,
 • oleje,
 • chladiace emulzie,
 • pasty,
 • triesky,
 • piliny a iné

Proces kavitácie generovaný ultrazvukom intenzívne pôsobí na povrch, ale nespôsobuje poškodenie čistených komponentov ani dielov.

Na ultrazvukové čistenie používame umyváreň od spoločnosti Ultron vyrobenú na špeciálnu objednávku. Umyváreň je prispôsobená potrebám nášho závodu.
V porovnaní s inými metódami čistenia, vďaka použitiu ultrazvukovej umyvárne sa čas potrebný na čistenie súčiastky skracuje. Táto metóda nespôsobuje žiadne poškodenia čistených súčastí. Umožňuje čistenie dielov a komponentov strojov s rozmermi:

 • maximálna hmotnosť 200 kg,
 • dĺžka 1300, šírka 700, výška 500.

Priemyselné čistenie – výhody:

 • veľmi nízka koncentrácia leptacieho prípravku (približne 5-7%)
 • proces môže prebiehať pri nízkej teplote – približne 50°C
 • nízka spotreba elektrickej energie
 • niekoľkonásobné skrátenie času obrábania: tradičná metóda približne 2 h, metóda s použitím ultrazvuku približne 30 min.
 • dosiahnutie ideálne hladkého povrchu, na rozdiel napr. od otryskávania, kde povrch ostane drsný
 • metóda čistenia pomocou ultrazvuku zaručuje dôkladné a rovnomerné čistenie súčiastok aj na ťažko dostupných a „zatienených” miestach
 • ultrazvuková metóda zaručuje tiež veľmi dôkladné odmastenie súčiastok napr. pred lakovaním. V prípade metódy otryskávania je potrebné dodatočné čistenie súčiastok
 • nevzniká škodlivý prach, ako v prípade otryskávania.