Repasovanie hláv valcov

Repasovanie hláv je založené na najnovších technológiách zvárania a trieskového obrábania. Strojový park pre obrábanie hláv pochádza do veľkej miery od americkej spoločnosti Sunnen, čo umožňuje opravu hláv všetkých typov a veľkostí.

Pred začatým repasovania sa hlava rozmontuje na špecializovanom pracovisku, ktoré slúži na rozmontovanie a bezpečné zmontovanie hlavy po skončení repasovania.

Repasovanie hláv začína kontrolou tesnosti na špeciálnom zariadení, ktoré umožňuje vykonanie tejto činnosti v teplotných podmienkach podobných normálnej teplote pracujúceho motora. Po určení miesta výskytu netesnosti sa hlava pripravuje na zváranie, následne sa zvára a predbežne trieskovo obrába.

Po opätovnej kontrole tesnosti sa vložia nové sedlá ventilov a nové vodítka ventilov. Vlastníme technológiu repasovania vodítok ventilov, ktoré vykonávame na špeciálnom zariadení. Repasovanie vodítok ventilov spočíva v znížení dĺžky pri zväčšení vnútorného priemeru opotrebovaného vodítka pomocou špeciálneho nástroja a následne v rozvŕtaní vodítka diamantovým výstružníkom.

Ďalej sa overí ložisko vačkového hriadeľa v hlave a ak je to potrebné, hlava sa obrobí na špeciálnom obrábacom stroji. Overujú sa tiež ventily z repasovanej hlavy. Po overení opotrebovania driekov sa taniere ventilov brúsia na špeciálnej brúske.

Záverečné obrábanie hlavy zahŕňa zrovnanie hlavy a obrábanie sediel ventilov. Sedlá ventilov sa obrábajú na špeciálnej frézovačke pre sedlá ventilov, na ktorej sa obrábanie vykonáva nástrojom vytvarovaným do podoby sedla ventilu. Po jednotlivom prispôsobení každého ventilu v hlave sa overí tesnosť ventilov podtlakovým testerom.