Ojnice

REPASOVANIE PÄTY

V prípade výskytu ovalizácie sa ojnica opracuje na honovacom stroji pre päty ojníc od americkej spoločnosti Sunnen. Päta ojnice sa obrába na požadovaný rozmer podľa katalógu, pričom sa dodržiava kolmosť otvoru na driek ojnice.

REPASOVANIE MALEJ HLAVY

Veľká vôľa medzi čapom a vložkou v malej hlave ojnice sa eliminuje pomocou výmeny vložky a jej vyvŕtania. Použitie vyvrtávacieho stroja pre ojnice od spoločnosti Sunnen umožňuje dosiahnutie primeranej vôle medzi vložkou a piestovým čapom pri dodržaní kolmosti ojnice a rovnakej dĺžky ojničnej sady.

VYVÁŽENIE OJNICE

Veľmi dôležitým parametrom v prípade ojníc je ich hmotnosť. Ojničná sada musí byť zaradená do jednej výberovej hmotnostnej skupiny. Váženie hmotnosti malých hláv a hmotnosti piat ojníc sa uskutočňuje pomocou prístroja v kombinácii s presnou váhou. Možné rozdiely medzi hmotnosťou ojníc sa eliminujú odstránením nadbytočného materiálu.