Kľukové hriadele

BRÚSENIE A LEŠTENIE

Brúsenie kľukových hriadeľov vykonávame na brúskach od dánskej spoločnosti AMC-Schou a talianskej spoločnosti Robbi. Sme schopní brúsiť hriadele s dĺžkou nad 1500mm.
Po vybrúsení sa čapy kľukového hriadeľa vyleštia. Vyleštením čapov sa zlepší kvalita povrchu, vďaka čomu sa tiež zlepší spolupráca hriadeľových čapov s panvami. To má za následok menší odpor pri otáčaní sa hriadeľa a dlhšiu životnosť hriadeľa a panví.

VYVAŽOVANIE KĽUKOVÝCH HRIADEĽOV

Po vybrúsení sa kľukový hriadeľ podrobí kontrole na dynamickom vyvažovacom stroji od spoločnosti firmy Sunnen. Vyvažovací stroj umožňuje vyvažovať hriadele pre radové aj vidlicové motory.

Kompletné vyváženie kľukového hriadeľa zahŕňa vyrovnanie hmotností kompletných piestov, vyrovnanie hmotností ojníc, vyváženie zotrvačníka, vyváženie hriadeľa, záverečné vyváženie hriadeľa so zotrvačníkom. Vyvážením kľukového hriadeľa dochádza k zníženiu vibrácií motora, predĺženiu životnosti, zvýšeniu výkonu a zníženiu spotreby paliva.

NAVÁRANIE KĽUKOVÝCH HRIADEĽOV

V prípade opotrebovania kľukového hriadeľa prevyšujúceho rozmery v katalógu máme možnosť obnoviť poškodené čapy naváraním. Na naváranie kľukových hriadeľov používame zvárací automat od nemeckej spoločnosti Rege. Použitá technológia umožňuje dosiahnuť príslušné technické parametre naváraných čapov.