Bloky a vložky valcov

Mechanické obrábanie blokov motorov s malými a veľkými vonkajšími rozmermi je založené hlavne na strojoch od dánskej spoločnosti AMC-Schou a americkej spoločnosti Sunnen.

VNÚTORNÉ SÚSTRUŽENIE VALCOV, ZROVNANIE HLAVY

Vnútorné sústruženie valcov a zrovnanie hlavy sa vykonáva na vysoko presných vyvrtávacích strojoch, ktoré umožňujú dosiahnuť vysoké parametre obrábania.

HONOVANIE VALCOV

Honovanie (krížové brúsenie) valcov sa vykonáva na digitálne riadenom honovacom stroji, ktorý umožňuje dosiahnutie veľmi dobrých technických parametrov hladkosti valcov. Honovanie valcov sa vykonáva pomocou honovacích hláv vybavených diamantovými brúsnymi kameňmi. Umožňuje tiež honovanie jednotlivých vložiek valca a atypických konštrukcií blokov.

REPASOVANIE ULOŽENIA BLOKU (ZAROVNANIE)

Repasovanie uloženia bloku spočíva v obnovení rozmerov otvorov opôr kľukového hriadeľa na menovitý rozmer pri zachovaní súosovosti, v súlade s údajmi v katalógu. Na obrábanie uloženia kľukového hriadeľa sa používa tak horizontálny vyvrtávací stroj, ako aj horizontálny honovací stroj.

V prípade zadretia opôr kľukového hriadeľa máme možnosť obnoviť opory navarením.

REPASOVANIE LOŽISKA VAČKOVÉHO HRIADEĽA

Obrábanie paniev pre vačkový hriadeľ v blokoch motorov sa vykonáva na horizontálnom vyvrtávacom stroji. To umožňuje dosiahnuť primeraný otvor v panve a zachovať ideálne zarovnanie všetkých otvorov.