Zarówno honowanie przemysłowe, jak i szlifowanie to techniki zaliczane do wykańczającej obróbki ściernej. Polega ona na oddzielaniu od obrabianego przedmiotu zbędnych warstw materiału przy pomocy wybranego narzędzia ściernego. Zdejmowany naddatek materiału oddziela się od głównej bryły obrabianego obiektu w postaci zeszlifowanego materiału zawieszonego w emulsji. Obie te obróbki są stosowane po to, aby uzyskać wymagane wymiary oraz kształt, a także, aby jego powierzchnia była odpowiedniej jakości. Honowanie różni się jednak o szlifowania kilkoma szczegółami, które tu opiszemy.


Czym charakteryzuje się szlifowanie?


Szlifowanie to ścierna obróbka wykończeniowa powierzchni. Przeprowadza się ją przy użyciu specjalnych maszyn nazywanych szlifierkami wyposażonych w wieloostrzowe narzędzia skrawające, czyli ściernice. Szlifierki charakteryzują się dużą mocą oraz szybkością skrawania, dlatego ich praca jest bardzo wydajna. Aby była całkowicie bezpieczna, niezbędne jest efektywne chłodzenie, gdyż podczas pracy emitują dużą ilość ciepła. Dzięki szlifowaniu obrabiane przedmioty zyskują precyzję wymiarową i kształtową, a chropowatość ich powierzchni staje się znacznie mniejsza. Szlifować można płaszczyzny, otwory i wałki.


Czym charakteryzuje się honowanie przemysłowe?


Honowanie przemysłowe nazywane jest także szlifowaniem krzyżowym. Jest to nowoczesna i precyzyjna metoda obróbki wygładzającej. Wykorzystuje się ją do wykańczania wewnętrznych powierzchni różnych elementów takich, jak cylindry, otwory, zewnętrzne powierzchnie obrotowe walcowe lub stożkowe, uzębienia i wałki, które wymagają zachowania niezwykłej dokładności kształtowej oraz wymiarowej. Honowanie umożliwia uzyskanie bardzo precyzyjnej dokładności geometrycznej i chropowatości powierzchni. Z tego względu wykorzystuje się je do wykańczania części, które muszą wyróżniać się najwyższą jakością wykończenia. 


W efekcie honowania obrabiane powierzchnie pozbawiane są wszelkich błędów wymiarowych czy kształtowych (np. owalności, falistości, stożkowatości czy krzywizn osi), nadawana jest im także charakterystyczna struktura, która przypomina drobną siatkę przecinających się ze sobą pod odpowiednimi kątami rys. Te delikatne rowki mają niebagatelne znaczenie, gdyż pełnią funkcję kanalików smarnych, dzięki którym olej doskonale rozprowadza się na obrobionych powierzchniach, a film olejowy utrzymuje się na nich znacznie dłużej, zaś ryzyko jego zerwania zostaje zminimalizowane. Tak przygotowana powierzchnia przyczynia się więc do ograniczenia ścierania części i przedłużenia ich żywotności.


Czym różni się honowanie przemysłowe od szlifowania?


Pomimo iż honowanie przemysłowe i szlifowanie to dwa rodzaje obróbki wykańczającej, to różnią się kilkoma szczegółami. Przede wszystkim honowanie jest znacznie bardziej precyzyjną metodą obróbki. Powierzchnie poddane honowaniu, zyskują większą gładkość i są mniej uszkodzone od tych, które są szlifowane. Oprócz tego, zyskują one charakterystyczną strukturę kierunkową, która jest znacznie korzystniejsza z punktu widzenia mechanicznej współpracy elementów. Dzięki temu znajduje zastosowanie jako precyzyjna obróbka wykończeniowa powierzchni walcowych, które wymagają zachowania maksymalnej dokładności wymiarowej i kształtowej. Honowanie jest więc o wiele precyzyjniejszą metodą wykańczającej obróbki ściernej od tradycyjnego szlifowania. Z tego względu jest często określane mianem mikroobróbki.