Regeneracja siłowników hydraulicznych to proces, który pozwala przywrócić pełną sprawność oraz wydajność różnego rodzaju układom hydraulicznym. Aby jednak naprawa została przeprowadzona w poprawny sposób, powinna ją poprzedzać szczegółowa analiza stanu technicznego tych elementów. Tylko wówczas jesteśmy w stanie dokładnie określić, co zostało najbardziej uszkodzone lub zużyte.

W zakres regeneracji siłowników hydraulicznych mogą bowiem wchodzić różne czynności, takie jak wymiana lub naprawa tłoków, dławnic, cylindra czy tłoczyska. Niekiedy konieczna może też okazać się naprawa systemu smarowania, urwanych przyłączy, uszu, mocowań lub łożysk, a także wymiana uszczelnień. Regeneracja tych elementów pozwala znacznie przedłużyć ich sprawność i jest znacznie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż ich całkowita wymiana.

Czym cechują się siłowniki hydrauliczne?

Siłownik to urządzenie wykonawcze, którego funkcją jest zamiana energii czynnika roboczego na energię mechaniczną ruchu postępowego, kątowego albo krzywoliniowego (tzw. skok). Ze względu na budowę oraz zastosowane medium wyróżniamy siłowniki: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne. Urządzenia te mają szerokie spektrum zastosowania. Wykorzystuje się je np. na liniach produkcyjnych, w prasach, przecinarkach i rozwierakach, a także w samochodach służących do podnoszenia lub opuszczania platform wyładunkowych. Ponadto są one stosowane nawet w bramach wjazdowych wyposażonych w automatyczne systemy zamykania.

Ze względu na duże obciążenia siłowników podczas ich eksploatacji, urządzenia te są szczególnie narażone na różne usterki. Najczęściej występującymi awariami są uszkodzenia uszczelnień, tłoczysk i tłoków. Aby maszyny wykorzystujące siłowniki mogły sprawnie działać, niezbędna jest w takich sytuacjach szybka regeneracja siłowników hydraulicznych. Co jednak istotne, proces ten powinien być przeprowadzany wyłącznie w specjalistycznych firmach, takich jak nasza. W Jurgal dysponujemy odpowiednim sprzętem oraz doświadczeniem w zakresie szeroko pojętej regeneracji siłowników i oferujemy kompleksowe usługi regeneracji wszystkich rodzajów siłowników.

regeneracja siłowników
regeneracja siłowników
regenreacja siłowników

Jakie elementy siłowników hydraulicznych najczęściej poddajemy regeneracji?

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że elementami, które najczęściej ulegają awariom w siłownikach, są uszczelnienia np. dławicy powodujące zewnętrzne i wewnętrzne przecieki. Nierzadko dochodzi też do usterki tłoka lub cylindra, zwłaszcza wskutek oddziaływania na nie zbyt dużych obciążeń. Osłabione w ten sposób elementy ulegają szybszemu zużyciu i są bardziej podatne na uszkodzenia, dlatego niezbędne jest wówczas jak najszybsze przeprowadzenie regeneracji cylindrów hydraulicznych i pozostałych części.

Często spotykamy się też z wadliwymi tłoczyskami – do ich usterek może doprowadzać zanieczyszczenie opiłkami, na przykład w rezultacie zastosowania płynu o nieodpowiednim składzie. W takim przypadku zaleca się przeprowadzenie regeneracji tłoczysk siłownika. Niewymieniony w odpowiednim czasie olej również jest częstą przyczyną awarii siłowników, ponieważ obniża się wówczas jakość smarowania elementów. Ponadto w siłownikach hydraulicznych często występują uszkodzenia spowodowane zbyt wysokim lub za niskim ciśnieniem w układzie hydraulicznym.

Na czym polega regeneracja siłowników hydraulicznych?

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wariantem pneumatycznym, hydraulicznym czy elektrycznym, ryzyko awarii jest wysokie. W takiej sytuacji najbardziej opłacalna jest regeneracja siłownika. Na czym dokładnie polega proces regeneracji siłowników hydraulicznych, pneumatycznych lub elektrycznych? W pierwszej kolejności wstępnie zapoznajemy się ze stanem danego elementu, co najczęściej jest wystarczające do oszacowania zniszczeń i ustalenia przyczyny awarii. Kolejne czynności obejmują:

  • demontaż siłownika za pomocą odpowiednich narzędzi,
  • oczyszczenie elementów z zanieczyszczeń, które mogły zakłócać prawidłowe działanie podzespołu,
  • honowanie przemysłowe powierzchni wewnętrznej siłownika,
  • wymianę wadliwych elementów (zazwyczaj są to uszczelnienia i profile aluminiowe),
  • filtrację bądź wymianę czynnika roboczego, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
  • smarowanie siłownika.

Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności przechodzimy do ponownego montażu siłownika. Na koniec przystępujemy do sprawdzenia działania zregenerowanego detalu oraz upewnienia się, że wszystkie jego elementy zostały naprawione, a usterki – usunięte.

Różnice między siłownikiem pneumatycznym, hydraulicznym i elektrycznym

Siłowniki pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne mają podobną budowę. Główna różnica między nimi polega na materiale, który wykorzystywany jest do wytworzenia energii. W siłownikach pneumatycznych do wytworzenia siły potrzebna jest energia sprężonego gazu, która pozwala na wprawienie elementów siłownika w ruch. Emitują one również znacznie mniej zanieczyszczeń niż siłowniki hydrauliczne, w których do wytworzenia energii wykorzystuje się olej oraz wysokie ciśnienie. Siłownik elektryczny z kolei napędzany jest czystą energią elektryczną, co powoduje, że jest najprostszym w użyciu i najtańszym ze wszystkich rodzajów siłowników.

Podobnie jak w przypadku usług regeneracji silników spalinowych czy wysokoprężnych, tak i przy regeneracji siłowników hydraulicznych lub innych przywiązujemy dużą wagę do poprawnego wykonania całego procesu zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy wówczas dodatkowych informacji, przedstawimy warunki współpracy, a także odpowiemy na każde pytanie.