Repasace hlav motorů

Repasaci hlav provádíme pomocí nejnovějších technologií v oblasti svařování a obrábění. Strojní park na obrábění hlav je z velké části založen na zařízeních americké firmy Sunnen, která umožňují opravit veškeré typy a velikosti hlav.

Před zahájením repasace je hlavice demontována na speciálním pracovišti, které slouží k demontáži a následné bezpečné montáži hlavy po dokončení regenerace.

Repasace hlav začíná od kontroly těsnosti na speciálním zařízení, které umožňuje provést kontrolu za teploty, která se blíží normální teplotě motoru v provozu. Po odhalení netěsnosti je hlava připravena ke svaření, poté svařena a podrobena počátečnímu obrobení.

Po opětovné kontrole těsnosti hlavy jsou vsazena nová ventilová sedla a nová ventilová vedení. Disponujeme technologií repasace ventilových vedení na speciálním zařízení. Repasace ventilových vedení spočívá v napěchování vnitřního průměru opotřebeného vedení speciálním nástrojem a následném vystružení vedení diamantovým výstružníkem.

Dále se kontroluje ložiskové uložení rozvodové hřídele v hlavě. V případě potřeby se hlava obrobí na speciálním obráběcím stroji. Kontrolují se také ventily z regenerované hlavy. Po kontrole opotřebení dříků se brousí talíře ventilů na speciální brusce.

Finální obrábění hlavy zahrnuje vyrovnání povrchu hlavy a obrábění ventilových sedel. Sedla ventilů jsou obráběna na speciální frézce na ventilová sedla, pomocí nářadí vyprofilovaného do tvaru ventilového sedla. Po individuálním usazení každého ventilu v hlavě se kontroluje těsnost ventilů podtlakovým testerem.