Ojnice

REPASACE OJNIČNÍHO OKA

Pokud dojde k ovalizaci, je ojnice podrobena obráběcímu procesu na honovacím stroji pro ojniční oka americké firmy Sunnen. Ojniční oko se obrobí na požadovaný katalogový rozměr se zachováním kolmosti otvoru vůči dříku ojnice.

REPASACE HLAVY OJNICE

Velká vůle mezi čepem a pouzdrem v hlavě ojnice se eliminuje výměnou pouzdra a jeho vyvrtáním. Díky použití vyvrtávačky na ojnice značky Sunnen lze dosáhnout správné vůle mezi pouzdrem a pístovým čepem se zachováním kolmosti ojnice a stejné délky kompletu ojnic.

VYVAŽOVÁNÍ OJNICE

Velmi důležitým parametrem u ojnic je jejich hmotnost. Komplet ojnic se musí nacházet v jedné hmotnostní selekční skupině. Vážení hmotnosti hlav a hmotnosti ojničních ok se provádí na přístroji v kombinaci s precizní váhou. Případné rozdíly hmotností ojnic jsou eliminovány odstraněním nadbytečného materiálu.