O firmě

Firma JURGAL Jerzy Uchman působí na trhu od roku 1986.

Specializuje se v:

  • repasaci motorů
  • průmyslovém honování
  • ultrazvukovém čištění

Zárukou kvality nabízených služeb je:

  • profesionální strojní park firmy Delapena, Sunnen, Gehring, AMC-SCHOU, Robbi,
  • vyškolený technický personál,
  • spolupráce s vědeckými institucemi,
  • účast na veletrzích a odborných konferencích,
  • výměna zkušeností se zahraničními partnery.