Bloky a vložky válců

Mechanické obrábění malorozměrových a velkorozměrových bloků motorů probíhá hlavně na strojích dánské značky AMC-Schou a americké značky Sunnen.

SOUSTRUŽENÍ VÁLCŮ, VYROVNÁVÁNÍ POVRCHŮ

Soustružení válců a vyrovnávání povrchů probíhá na vysoce precizních vyvrtávačkách, které umožňují dosáhnout vysoce přesných obráběcích parametrů.

HONOVÁNÍ VÁLCŮ

Honování (křížové broušení) válců se provádí na číslicově řízeném honovacím stroji, který umožňuje dosáhnout velmi dobrých technických parametrů hladkosti válců. Honování válců se provádí pomocí honovacích hlav vybavených diamantovými brousky. Lze honovat také jednotlivé vložky válců a bloky s netypickou konstrukcí.

REPASOVANIE LOŽE BLOKU (CENTROVÁNÍ)

Repasovanie lože bloku spočívá v obnově rozměrů otvorů pro klikovou hřídel podle katalogových údajů na jmenovitý rozměr, se zachováním souososti. Kobrábění ložiskového uložení klikové hřídele se používá horizontální vyvrtávačka a také horizontální honovací stroj.

V případě vydřených podpěr klikové hřídele máme možnosti tyto podpěry obnovit pomocí navaření.

REPASOVANIE LOŽISKOVÉHO ULOŽENÍ ROZVODOVÉ HŘÍDELE

Opracování pánví pro rozvodový hřídel v blocích motorů se provádí na horizontální vyvrtávačce. Touto technologií lze dosáhnout správného otvoru v pánvi se zachováním ideálního vystředění všech otvorů.