Ultrazvukové čistenie

V porovnaní s mechanickým čistením umožňuje ultrazvukové čistenie dosiahnuť v krátkom čase maximálnu čistotu detailu.

Ultrazvuk účinne odstraňuje nečistoty, akými sú:

 • mazivá,
 • oleje,
 • chladiace emulzie,
 • pasty,
 • triesky,
 • piliny a iné.

Proces kavitácie generovaný ultrazvukmi intenzívne pôsobí na povrchy, ale nepoškodzuje čistené prvky ani ich časti.

Na ultrazvukové čistenie využívame umyváreň firmy Ultron vyrobenú na špeciálnu objednávku. Umyváreň je prispôsobená potrebám nášho závodu.
V porovnaní s inými metódami čistenia, vďaka použitiu ultrazvukovej umyvárne sa skracuje čas potrebný na čistenie dielu. Táto metóda nespôsobuje žiadne poškodenia čistených častí. Umožňuje čistenie dielov a komponentov strojov s rozmermi:

 • maximálna hmotnosť 200 kg,
 • dĺžka 1300, šírka 700, výška 500.

Výhody inovačnej metódy čistenia dielov pomocou ultrazvuku:

 • veľmi nízka koncentrácia leptacieho prípravku (cca. 5-7%)
 • proces môže prebiehať pri nízkej teplote – cca. 50 0C.
 • nízka spotreba elektrickej energie
 • nekoľkonásobné skrátenie času obrábania: tradičná metóda cca. 2 h, metóda s použitím ultrazvuku cca. 30 min.
 • získanie ideálne hladkého povrchu, na rozdiel od napr. brokovania, pri ktorom sa získava drsný povrch
 • metóda čistenia pomocou ultrazvuku zaručuje presné a rovnomerné čistenie dielov aj v ťažko prístupných a “zatienených” miestach
 • ultrazvuková metóda umožňuje taktiež veľmi dôsledné odmasťovanie dielov, napr. pred maľovaním. V prípade metódy brokovania je potrebné dodatočné čistenie dielov.
 • nevzniká škodlivý prach tak, ako v prípade brokovania.