Repasovanie motorov

Komplexné repasovanie motorov v rozsahu:

 • predčistenia
 • demontáže
 • mechanického obrábania
 • technického poradenstva
 • ultrazvukového čistenia
 • prípravy na montáž
 • montáže

Repasujeme komponenty motorov:

 • historických automobilov
 • výkonných športových automobilov
 • osobných a dodávkových automobilov
 • nákladných automobilov a autobusov
 • stavebných strojov
 • vidlicových vozíkov
 • traktorov a poľnohospodárskych strojov
 • motocyklov
 • kompresorov a iných

Repasovanie komponentov motorov v rozsahu:

Hlavy:

 • odstraňovanie odtrhnutých žhaviacich sviečok
 • vyťahovanie zapečených vstrekovačov
 • zváranie prasknutých a zničených hláv
 • kompletné obrábanie hláv
 • kontrola tesnosti vodného plášťa
 • rovinné frézovanie
 • výmena alebo regenerácia vodítok ventilov
 • výmena sediel ventilov
 • brúsenie ventilov
 • frézovanie sediel ventilov
 • obrábanie priestoru pre vačkový hriadeľ
 • oprava závitov
 • dorábanie ventilov
 • montáž hlavy – zloženie a nastavenie hlavy

blok silnika 1

Bloky a vložky valcov:

 • brúsenie valcov – vnútorné sústruženie a honovanie
 • výmena vložiek valcov
 • dorábanie vložiek valcov – suchých a mokrých
 • rovinné frézovanie
 • repasovanie (zarovnanie) uloženia kľukového hriadeľa – vnútorné sústruženie a honovanie
 • vnútorné sústruženie paniev ložísk vačkového hriadeľa
 • naváranie úbytkov, zváranie prasklín

Kľukové hriadele:

 • brúsenie čapov vrátane leštenia
 • naváranie nadmerne opotrebovaných čapov
 • vyrovnávanie
 • dynamické vyvažovanie:
  • hriadele pre radové motory
  • hriadele pre vidlicové motory
 • repasovanie koncovky pre remenice alebo rozvodové koleso vačkového hriadeľa
 • dorábanie paniev ložísk

Ojnice:

 • kontrola kolmosti
 • repasovanie päty ojnice
 • výmena a vnútorné sústruženie puzdra v hlave ojnice
 • vyvažovanie ojníc
 • montáž piestov “za tepla”
 • dorábanie piestnych čapov