O firme

Firma JURGAL Marek Uchman pôsobí na trhu od roku 1986.

Špecializuje sa na:

  • repasovanie motorov
  • priemyselné honovanie
  • ultrazvukové čistenie

Zárukou kvality poskytovaných služieb je:

  • profesionálny strojový park firiem Delapena, Sunnen, Gehring, AMC-SCHOU, Robbi,
  • vyškolený technický personál,
  • spolupráca s vedeckými pracoviskami,
  • účasť na veľtrhoch a odborných konferenciách,
  • výmena skúseností so zahraničnými partnermi.